Logo

Laatste nieuws!

Laatste nieuwsberichten

    Sorry, no posts matched your criteria.

Algemene Voorwaarden

Inschrijving

Na deelnamen aan een proefles kunnen geïnteresseerden een inschrijfformulier meenemen. Betaling geschiedt via een machtiging of contant voor aanvang van de eerste dansles. Deelname aan een dansles kan na betaling en inschrijving. Charming Dancing Days behoudt zich ten alle tijden het recht voor inschrijving te weigeren of te beëindigen.

Administratiekosten

Charming Dancing Days berekent haar leden jaarlijks een opslag voor administratie kosten cq. lidmaatschapskosten á € 15,00. Deze kosten worden doorberekend voor de jaarlijks uit te voeren incasso's,

Betalingen via machtiging

Het lesgeld wordt door middel van een machtiging geïnd voor de eerste les van elk betalingstermijn, per begin van de maand. Zonder tijdige betaling heeft men geen recht op deelname aan de lessen.

Kortingen

Er bestaan kortingsmogelijkheden voor leerlingen die aan meerdere lessen per week deelnemen, of wanneer er meerdere leerlingen uit één gezin (wonend op het zelfde adres) aan de lessen deelnemen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de administratie.

Opzeggen

Tijdens dansseizoen 2017 – 2018 heeft Charming Dancing Days 12 betalingstermijnen, rond de 15e van de voorafgaande maand. Opzeggen kan tot 1 maand voor het begin van elk nieuw betalingstermijn.<br /> Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk naar mailadres: Administratie@dancingdays.nl of naar postadres: Skoon 27, 1511 HV Oostzaan.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. AVG = ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING. Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Ook Charming Dancing Days zal zich hieraan houden, onderstaand is Privacy verklaring Charming Dancing Days terug te vinden. Voor vragen kunt u zich wenden ons of stuur een mail naar: administratie@dancingdays.nl